Digitale ferdigheter som allmenndannelse

Featured

  Hvorfor ble sløyd ansett som et viktig fag i sin tid? Et dannelsesfag? Tanken var at alle burde ha et minimum av kunnskaper om trearbeide, og stimulere til fysisk arbeid. Man lærte å bruke diverse verktøy, og fikk grunnleggende kunnskaper om hvordan man kan skape noe på egenhånd. For noen ble det en kunnskap … Continue reading Digitale ferdigheter som allmenndannelse

Advertisements

Kunst og håndverk, matematikk, naturfag og digitale verktøy

Tiden står ikke stille, men skoleutviklingstiden går mye saktere enn øvrig tid. Det er nesten så man kan komme med innvendinger til Einsteins generelle relativitetsteori, all den tid han ikke tok høyde for skolenes eksistens i romtiden.. En gang i tiden var elektronikk en greie for spesielt interesserte. Det var dyrt, vanskelig å få tak … Continue reading Kunst og håndverk, matematikk, naturfag og digitale verktøy

#spilliskolen – tekniske og praktiske utfordringer for å komme i gang

Som en kjapp oppfølgingspost til min forrige #spilliskolen-post, vil jeg redegjøre litt rundt noen utfordringer man møter på når man vil bruke spill i undervisiningen. Vi kan begynne med det juridiske. Spillindustrien liker ikke piratkopiering av produktene deres. Det skjønner vi godt, uten å tenke oss så mye om. Spillindustrien svarer på piratkopieringen ved å … Continue reading #spilliskolen – tekniske og praktiske utfordringer for å komme i gang

#spilliskolen – Hvordan bruke de legendariske Monkey Island-spillene i engelsk-undervisning

Ny post by request: Litt om de tekniske og praktiske og økonomiske utfordringene ved å bruke #spilliskolen Å bruke dataspill i skolen har et enormt læringspotensiale. Dataspillene muliggjør en konkretisering av ulike situasjoner som er klin umulig å gjenprodusere på andre måter, for eksempel å navigere seg rundt på en ukjent planet, reise i verdensrommet, … Continue reading #spilliskolen – Hvordan bruke de legendariske Monkey Island-spillene i engelsk-undervisning

Det er ikke IKT som har feilet, det er du.

Så viktig. Så riktig.

serathi

Jeg blir irritert. Jeg blir sinna, og jeg er ikke sinna på mine egne vegne.

Jeg er sinna på vegne av din sønn, på vegne av din datter. Jeg er sinna på vegne av elevene du har i klasserommet ditt. Jeg er sinna på vegne av lærerne du har ansatt, og på vegne av alle rektorne som sitter gjemt inne på et kontor nedlesset i økonomiarbeid og kommunale planer.

Det siste året har jeg lest og hørt positive og negative kommentarer om digitale læremidler i skolen. Og som med alt annet, er det oftest det negative som henger igjen.

IKT i skolen har feilet, sies det. IKT i skolen har feilet, men jeg mener det er pinlig og en burde skjemmes, når en ikke bedriver årsaksanalyse på hvorfor IKT i skolen har feilet.

IKT i seg selv har ingen egen vilje. Det har ingen sunn fornuft, men det er i…

View original post 927 more words

Lekser – what are we doing it for?

Lekser. Lekser, lekser, lekser. Hva er egentlig poenget? Lekser gis som regel enten differensiert i to eller tre nivåer. Min påstand er som følger: De 10% sterkeste elevene i en klasse, forstår greia på skolen. De trenger ikke å repetere det hjemme. De kan det jo allerede. De 10% svakeste elevene i en klasse, forstår … Continue reading Lekser – what are we doing it for?